Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) được thành lập sau Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà Tài trợ cho Việt Nam (CG) tại Tokyo năm 1997.

Đọc tiếp

Hội đồng Quản trị Liên minh VBF

Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ("VBF") trong năm 2015 bao gồm tám đại diện từ các thành viên của Liên minh VBF

Đọc tiếp

Nhóm Công tác VBF

Sự vững mạnh và tính hiệu quả của Diễn đàn được hình thành dựa trên nền tảng của mối quan hệ hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và Chính phủ cùng với cộng đồng các nhà tài trợ thông quan hoạt động của các Nhóm Công tác chuyên trách trên nhiều lĩnh vực.

Đọc tiếp

Nhà tài trợ VBF Giữa kỳ 2018 - KIM CƯƠNG

Coca Cola

Nhà tài trợ VBF Giữa kỳ 2018 - BẠCH KIM

Nhà tài trợ VBF Giữa kỳ 2018 - VÀNG

Nhà tài trợ VBF Giữa kỳ 2018 - BẠC

Đăng ký nhận Thông tin từ VBF

Cập nhật bằng điện thoại

  • Trang tin của chúng tôi đã có bản cập
    nhật bằng điện thoại.

iphoneipad

  • Theo dõi thông tin

rss